תוצאה
קטגוריה
2 / 1
50%
מגדר
25 / 10
40%
כללי
64 / 37
58%