תוצאה
קטגוריה
21 / 8
39%
מגדר
25 / 8
32%
כללי
64 / 35
55%