תוצאה
קטגוריה
21 / 7
34%
מגדר
25 / 7
29%
כללי
64 / 31
49%