תוצאה
קטגוריה
21 / 6
29%
מגדר
25 / 6
24%
כללי
64 / 30
47%