תוצאה
קטגוריה
21 / 5
24%
מגדר
25 / 5
20%
כללי
64 / 29
46%