תוצאה
קטגוריה
21 / 2
10%
מגדר
25 / 2
8%
כללי
64 / 25
40%