תוצאה
קטגוריה
21 / 1
5%
מגדר
25 / 1
4%
כללי
64 / 23
36%