תוצאה
קטגוריה
5259 / 11
1%
מגדר
10989 / 18
1%
כללי
17138 / 18
1%
מקטע זמן
בקרת זינוק 00:00:02.517
5k 00:17:53.110
כיכר רבין על פרישמן 00:22:05.350
כיכר רבין על פרישמן 00:22:06.100
פינת נמיר יהודה המכבי 00:32:51.997
פינת נמיר יהודה המכבי 00:32:55.697
בקרת סיום 00:37:02.687
זינוק 01:03:25.823
בקרת זינוק 01:03:42.460
בקרת זינוק 01:03:43.480
בקרת זינוק 01:11:24.400