תוצאה
קטגוריה
5259 / 8
1%
מגדר
10989 / 12
1%
כללי
17138 / 12
1%
מקטע זמן
בקרת זינוק 00:00:05.500
כרוז 00:35:58.233
בקרת סיום 00:36:02.770
סיום 00:36:06.200