תוצאה
קטגוריה
5259 / 14
1%
מגדר
10989 / 24
1%
כללי
17138 / 24
1%
מקטע זמן
בקרת זינוק 00:00:11.760
פינת נמיר יהודה המכבי 00:24:38.230
פינת נמיר יהודה המכבי 00:24:39.220
פינת נמיר יהודה המכבי 00:24:47.400
פינת נמיר יהודה המכבי 00:24:48.400
כרוז 00:37:17.770
בקרת סיום 00:37:23.120
סיום 00:37:26.673