תוצאה
קטגוריה
720 / 3
1%
מגדר
10989 / 19
1%
כללי
17138 / 19
1%
מקטע זמן
בקרת זינוק 00:00:02.767
בקרת זינוק 00:00:04.000
פינת נמיר יהודה המכבי 00:24:29.147
בקרת סיום 00:37:12.780
סיום 00:37:15.867