תוצאה
קטגוריה
5259 / 12
1%
מגדר
10989 / 20
1%
כללי
17138 / 20
1%
מקטע זמן
בקרת זינוק 00:00:02.507
בקרת זינוק 00:00:04.030
פינת נמיר יהודה המכבי 00:24:38.977
כרוז 00:37:09.207
בקרת סיום 00:37:14.783