מקטע זמן
בקרת 5 ק"מ 00:14:35.233
בקרת 10 ק"מ 00:44:54.717
בקרת חצי מתרון 00:49:44.937
בקרת 10 ק"מ 00:54:39.237
בקרת 5 ק"מ 01:10:52.780
בקרת 5 ק"מ 01:10:53.280
סיום 02:16:34.230
סיום 02:16:35.990