מקטע זמן
בקרת חצי מתרון 00:50:45.657
בקרת 10 ק"מ 00:55:43.973
בקרת 5 ק"מ 01:11:34.520
סיום 02:13:55.963
סיום 02:13:57.920