תוצאה
אישי
קטגוריה
11 / 11
100%
מגדר
151 / 151
100%
כללי
198 / 198
100%
פסול
הערות
מקטע זמן
בקרת 10 ק"מ 00:52:42.857
בקרת 5 ק"מ 01:07:13.397
סיום 02:11:51.453