מקטע זמן
בקרת 5 ק"מ 00:14:39.223
בקרת 10 ק"מ 00:44:24.967
בקרת חצי מתרון 00:49:11.923
בקרת 10 ק"מ 00:53:59.737
בקרת 5 ק"מ 01:09:35.280
בקרת 10 ק"מ 01:27:18.303
בקרת חצי מתרון 01:32:19.967
סיום 02:11:04.723
סיום 02:11:05.583