מקטע זמן
בקרת 10 ק"מ 00:44:52.570
בקרת 5 ק"מ 01:09:46.640
בקרת חצי מתרון 01:32:53.800
סיום 02:10:54.830
סיום 02:10:56.190