מקטע זמן
בקרת 10 ק"מ 00:42:31.223
בקרת חצי מתרון 00:47:04.473
בקרת חצי מתרון 00:47:04.923
בקרת 5 ק"מ 01:06:10.540
בקרת 5 ק"מ 01:08:41.400
בקרת 10 ק"מ 01:23:54.563
בקרת 10 ק"מ 01:33:51.580
בקרת 10 ק"מ 01:33:52.323
סיום 02:06:48.977
סיום 02:06:50.853