מקטע זמן
בקרת חצי מתרון 00:48:06.903
בקרת 10 ק"מ 00:52:48.217
בקרת 5 ק"מ 01:08:20.267
בקרת חצי מתרון 01:30:46.207
סיום 02:05:56.967
סיום 02:05:59.700