מקטע זמן
בקרת 5 ק"מ 00:14:25.487
בקרת 10 ק"מ 00:44:36.980
בקרת חצי מתרון 00:49:26.427
בקרת 10 ק"מ 00:54:04.253
בקרת 5 ק"מ 01:08:39.540
בקרת 5 ק"מ 01:10:50.800
בקרת 10 ק"מ 01:25:33.817
בקרת חצי מתרון 01:30:21.227
סיום 02:05:11.050
סיום 02:05:12.837