מקטע זמן
בקרת חצי מתרון 00:49:19.173
בקרת 10 ק"מ 00:54:00.240
בקרת 5 ק"מ 01:08:28.370
בקרת 10 ק"מ 01:25:22.670
בקרת חצי מתרון 01:30:06.973
סיום 02:04:28.473
סיום 02:04:29.620