מקטע זמן
בקרת 5 ק"מ 00:14:48.187
בקרת חצי מתרון 00:48:24.380
בקרת 10 ק"מ 00:52:59.943
בקרת 5 ק"מ 01:07:32.360
בקרת חצי מתרון 01:29:28.927
בקרת 10 ק"מ 01:34:17.777
סיום 02:04:16.207
סיום 02:04:17.297