תוצאה
אישי
קטגוריה
11 / 3
28%
מגדר
47 / 18
39%
כללי
198 / 120
61%
מקטע זמן
בקרת חצי מתרון 00:47:16.620
בקרת 10 ק"מ 00:51:55.440
בקרת 5 ק"מ 01:06:40.487
בקרת 10 ק"מ 01:33:43.273
סיום 02:03:52.670
סיום 02:03:54.530