מקטע זמן
בקרת 5 ק"מ 00:13:18.707
בקרת חצי מתרון 00:45:03.147
בקרת 10 ק"מ 00:50:04.713
בקרת 5 ק"מ 01:04:14.517
בקרת 10 ק"מ 01:21:39.527
בקרת חצי מתרון 01:26:25.200
בקרת 10 ק"מ 01:31:55.300
סיום 02:03:49.947
סיום 02:03:51.313