מקטע זמן
בקרת 5 ק"מ 00:13:04.210
בקרת 10 ק"מ 00:41:18.940
בקרת חצי מתרון 00:45:55.400
בקרת 10 ק"מ 00:50:31.967
בקרת 5 ק"מ 01:04:59.200
בקרת 10 ק"מ 01:22:18.790
בקרת חצי מתרון 01:27:09.457
בקרת 10 ק"מ 01:32:01.343
סיום 02:03:48.703
סיום 02:03:51.620
סיום 02:04:21.630