מקטע זמן
בקרת חצי מתרון 00:47:59.133
בקרת 10 ק"מ 00:52:41.950
בקרת 10 ק"מ 01:33:38.543
סיום 02:03:43.430
סיום 02:03:45.550