מקטע זמן
בקרת 10 ק"מ 00:43:11.730
בקרת חצי מתרון 00:48:00.277
בקרת 10 ק"מ 00:52:42.930
בקרת 5 ק"מ 01:07:11.390
בקרת 10 ק"מ 01:24:09.663
בקרת 10 ק"מ 01:33:39.437
סיום 02:03:12.820
סיום 02:03:13.687