מקטע זמן
בקרת חצי מתרון 00:47:05.170
בקרת 5 ק"מ 01:06:09.287
בקרת חצי מתרון 01:27:24.220
בקרת 10 ק"מ 01:31:53.823
סיום 02:01:06.463
סיום 02:01:07.827
כרוז 02:01:19.237