מקטע זמן
בקרת 5 ק"מ 00:12:59.437
בקרת חצי מתרון 00:44:03.193
בקרת 10 ק"מ 00:48:29.930
בקרת 5 ק"מ 01:03:00.483
בקרת 10 ק"מ 01:20:04.497
בקרת חצי מתרון 01:24:53.917
בקרת 10 ק"מ 01:29:41.517
סיום 02:00:32.913
סיום 02:00:34.230
כרוז 02:00:48.937