מקטע זמן
בקרת 5 ק"מ 00:13:48.733
בקרת 10 ק"מ 00:41:19.717
בקרת חצי מתרון 00:45:27.170
בקרת 10 ק"מ 00:49:24.737
בקרת 5 ק"מ 01:02:54.360
בקרת חצי מתרון 01:24:07.970
סיום 01:58:40.967
סיום 01:58:42.760
כרוז 01:58:54.473
כרוז 01:58:55.100