מקטע זמן
בקרת חצי מתרון 00:42:16.210
בקרת 10 ק"מ 00:46:33.777
בקרת 5 ק"מ 01:00:24.837
בקרת 10 ק"מ 01:26:37.610
סיום 01:57:29.260
סיום 01:57:31.270
כרוז 01:57:43.303