מקטע זמן
בקרת חצי מתרון 00:43:35.780
בקרת 10 ק"מ 00:47:45.843
בקרת 5 ק"מ 01:00:59.647
בקרת 5 ק"מ 01:03:03.403
בקרת 10 ק"מ 01:16:21.400
בקרת חצי מתרון 01:20:46.330
בקרת 10 ק"מ 01:25:22.427
סיום 01:56:38.710
סיום 01:56:40.683
כרוז 01:56:49.617