מקטע זמן
בקרת חצי מתרון 00:43:47.193
בקרת 10 ק"מ 00:48:09.980
בקרת 5 ק"מ 01:02:01.653
בקרת חצי מתרון 01:23:00.467
בקרת 10 ק"מ 01:27:31.573
סיום 01:56:00.457
סיום 01:56:01.567
כרוז 01:56:16.490