מקטע זמן
בקרת 5 ק"מ 00:13:53.930
בקרת חצי מתרון 00:45:50.873
בקרת 10 ק"מ 00:50:11.440
בקרת 5 ק"מ 01:03:21.237
בקרת חצי מתרון 01:22:45.430
בקרת 10 ק"מ 01:27:01.520
סיום 01:53:49.907
סיום 01:53:51.267
כרוז 01:54:04.443
כרוז 01:54:05.240