מקטע זמן
בקרת 10 ק"מ 00:41:25.710
בקרת חצי מתרון 00:45:52.410
בקרת 10 ק"מ 00:50:11.980
בקרת 5 ק"מ 01:03:21.777
בקרת חצי מתרון 01:22:46.707
בקרת 10 ק"מ 01:27:02.307
סיום 01:53:49.703
סיום 01:53:50.837
כרוז 01:54:04.740