מקטע זמן
בקרת 5 ק"מ 00:13:17.233
בקרת 10 ק"מ 00:40:13.960
בקרת חצי מתרון 00:44:42.680
בקרת 10 ק"מ 00:49:09.230
בקרת 5 ק"מ 01:02:40.510
בקרת חצי מתרון 01:22:48.220
בקרת 10 ק"מ 01:27:11.563
סיום 01:53:29.750
סיום 01:53:30.853
כרוז 01:53:44.750