מקטע זמן
בקרת חצי מתרון 00:44:26.900
בקרת 10 ק"מ 00:48:39.220
בקרת 5 ק"מ 01:02:00.900
בקרת חצי מתרון 01:21:20.200
בקרת 10 ק"מ 01:25:15.300
סיום 01:51:39.723
סיום 01:51:41.470
כרוז 01:51:54.977