מקטע זמן
בקרת 5 ק"מ 00:11:39.337
בקרת 10 ק"מ 00:36:29.313
בקרת חצי מתרון 00:40:59.527
בקרת 10 ק"מ 00:45:01.800
בקרת 10 ק"מ 01:15:23.653
בקרת חצי מתרון 01:20:23.823
בקרת 10 ק"מ 01:24:37.720
סיום 01:51:34.807
סיום 01:51:35.920
כרוז 01:51:50.350