מקטע זמן
בקרת 10 ק"מ 00:37:52.907
בקרת חצי מתרון 00:42:00.407
בקרת 10 ק"מ 00:46:06.927
בקרת 5 ק"מ 00:59:15.733
בקרת חצי מתרון 01:19:08.917
בקרת 10 ק"מ 01:23:18.273
סיום 01:50:27.900
סיום 01:50:28.523
כרוז 01:50:43.603