מקטע זמן
בקרת 5 ק"מ 00:12:46.223
בקרת 10 ק"מ 00:38:58.947
בקרת חצי מתרון 00:43:09.157
בקרת 10 ק"מ 00:47:15.220
בקרת 5 ק"מ 01:00:22.947
בקרת 10 ק"מ 01:24:05.803
סיום 01:49:47.447
סיום 01:49:48.307
כרוז 01:50:02.983