מקטע זמן
בקרת חצי מתרון 00:39:27.643
בקרת 10 ק"מ 00:43:23.457
בקרת 5 ק"מ 00:55:59.677
בקרת 10 ק"מ 01:19:37.300
בקרת 5 ק"מ 01:33:33.287
סיום 01:48:07.183
סיום 01:48:08.293
כרוז 01:48:23.640