מקטע זמן
בקרת חצי מתרון 00:38:52.703
בקרת חצי מתרון 01:04:26.743
בקרת 10 ק"מ 01:08:36.800
בקרת 5 ק"מ 01:22:58.847
סיום 01:39:18.227
סיום 01:39:19.870
כרוז 01:39:34.263