מקטע זמן
בקרת חצי מתרון 00:36:40.950
בקרת 10 ק"מ 00:40:24.507
בקרת 5 ק"מ 00:52:11.330
בקרת חצי מתרון 01:10:08.670
בקרת 10 ק"מ 01:13:57.583
סיום 01:39:13.977
סיום 01:39:14.837
כרוז 01:39:29.403