מקטע זמן
בקרת חצי מתרון 00:38:55.953
בקרת 10 ק"מ 00:42:31.520
בקרת 5 ק"מ 00:54:05.563
בקרת 10 ק"מ 01:15:02.337
סיום 01:38:43.723
סיום 01:38:44.837
כרוז 01:38:59.263