מקטע זמן
בקרת 10 ק"מ 00:32:05.787
בקרת חצי מתרון 00:35:46.500
בקרת 10 ק"מ 00:39:21.557
בקרת 5 ק"מ 00:51:08.373
בקרת 5 ק"מ 00:52:57.120
בקרת 10 ק"מ 01:04:59.620
בקרת חצי מתרון 01:09:18.550
בקרת 10 ק"מ 01:13:13.667
בקרת 5 ק"מ 01:25:36.647
סיום 01:38:11.273
סיום 01:38:12.520
כרוז 01:38:27.560