מקטע זמן
בקרת חצי מתרון 00:37:02.453
בקרת 10 ק"מ 00:40:37.763
בקרת 5 ק"מ 00:52:05.820
בקרת חצי מתרון 01:09:00.250
בקרת 10 ק"מ 01:12:42.830
בקרת 5 ק"מ 01:24:29.930
כרוז 01:37:00.000