מקטע זמן
בקרת 5 ק"מ 00:10:29.273
בקרת חצי מתרון 00:36:10.450
בקרת 10 ק"מ 00:39:44.507
בקרת 5 ק"מ 00:51:11.320
בקרת 10 ק"מ 01:04:41.563
בקרת חצי מתרון 01:08:43.507
בקרת 10 ק"מ 01:12:26.337
בקרת 5 ק"מ 01:24:14.970
סיום 01:36:24.730
סיום 01:36:25.950
כרוז 01:36:40.970