מקטע זמן
בקרת 5 ק"מ 00:10:56.510
בקרת 10 ק"מ 00:33:38.667
בקרת חצי מתרון 00:37:17.163
בקרת 10 ק"מ 00:40:52.433
בקרת 5 ק"מ 00:52:23.247
בקרת חצי מתרון 01:07:43.173
בקרת 5 ק"מ 01:23:10.773
סיום 01:35:43.900
סיום 01:35:45.313
כרוז 01:35:59.390