מקטע זמן
בקרת חצי מתרון 00:35:32.763
בקרת 10 ק"מ 00:39:01.820
בקרת 5 ק"מ 00:50:13.890
בקרת 10 ק"מ 01:11:18.893
בקרת 5 ק"מ 01:23:07.917
סיום 01:35:34.783
סיום 01:35:35.647
כרוז 01:35:49.840