מקטע זמן
בקרת חצי מתרון 00:40:03.870
בקרת 10 ק"מ 00:44:02.147
בקרת חצי מתרון 01:04:26.123
בקרת 10 ק"מ 01:08:26.953
בקרת 5 ק"מ 01:21:31.997
סיום 01:35:24.970
סיום 01:35:24.990
כרוז 01:35:38.867